Prywatne Szkoły

Prywatne Szkoły przy ulicy Kościuszki w Gorlicach

Przyszłość należy do osób posiadających wiedzę.

Szkoły mieszczą się w jednym budynku w Gorlicach przy ul. Kościuszki 30. Budynek jest usytuowany w spokojnej i miłej okolicy, posiada dobre warunki lokalowe . Szkoła zapewnia bezpieczeństwo dla wszystkich. Przyjemna atmosfera szkoły sprzyja zdobywaniu wiedzy na zasadach partnerskich.

Szkoła jest wyposażona w pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje. Dobrze przygotowują do matury i do egzaminów zawodowych. Pracują jednocześnie w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gorlic.

 

 

 

Aktualności


Uwaga słuchacze sem. IV PLOZ

Egzamin z języka polskiego zgodnie z harmonogramem. Proszę pobrać zagadnienia na część pisemną i ustną ze strony szkoły w dniu egzaminu. Wykonać polecenia i przesłać na maila nauczyciela.

geografia dla klasy Ip PBS – 01.06.2020

01.06.2020 pon. Ip – geografia Szkoła Branżowa Proszę poniższy temat lekcji wraz zagadnieniami zawartymi w punktach pod tematem wpisać do zeszytu przedmiotowego. Na podstawie zamieszczonej notatki oraz podręcznika lub innych dostępnych źródeł, np. internetowych proszę zapoznać się z poruszaną na tej lekcji problematyką oraz wykonać polecenia zawarte w punkcie 15 oraz…

geografia dla Ig PBS – 01.06.2020

01.06.2020 pon. Ig – geografia Branżowa Szkoła Proszę poniższy temat lekcji wraz zagadnieniami zawartymi w punktach pod tematem wpisać do zeszytu przedmiotowego. Na podstawie zamieszczonej notatki oraz podręcznika lub innych dostępnych źródeł, np. internetowych proszę zapoznać się z poruszaną na tej lekcji problematyką oraz wykonać polecenia zawarte w punkcie 6…

Sem. IV-egz. z matematyki

W związku ze zbliżającym się egzaminem przypominam o konieczności przesłania rozwiązań dwóch serii podanych wcześniej zadań (do końca maja). Dla spóźnionych (z pierwszym wypracowaniem) podaje nowe nieco zmienione TUTAJ, dla wszystkich dla porównania ze swoimi rozwiązaniami podaje jak powinno wyglądać poprawne rozwiązanie TUTAJ. Egzamin odbędzie się zgodnie z podanym terminem…

Język polski dla słuchaczy sem. IV PLOZ

Młoda Polska – wprowadzenie do epoki. – czas trwania epoki -filozofia Młodej Polski -najwybitniejsi przedstawiciele w literaturze i sztuce Joseph Conrad “Jądro ciemności”  -wprowadzenie do omawianego utworu. Podróż do jądra ciemności i w głąb Afryki . Problem kolonizacji \ biały człowiek i czarny cłowiek \

katecheza dla klasy II i III PBS – 25.05.2020

Klasa II i III Temat: Kolegialność w Kościele ” Chrystus bowiem dał Apostołom i ich następcom nakaz oraz władzę, by nauczali wszystkie narody, by uświęcali ludzi w prawdzie i żeby byli ich pasterzami” (Sobór Watykański II) Poszukiwanie prawdy jest obowiązkiem każdego człowieka. Jak funkcjonuje Kościół? Jak wygląda władza w Kościele?…