Prywatne Szkoły

Prywatne Szkoły przy ulicy Kościuszki w Gorlicach

Przyszłość należy do osób posiadających wiedzę.

Szkoły mieszczą się w jednym budynku w Gorlicach przy ul. Kościuszki 30. Budynek jest usytuowany w spokojnej i miłej okolicy, posiada dobre warunki lokalowe . Szkoła zapewnia bezpieczeństwo dla wszystkich. Przyjemna atmosfera szkoły sprzyja zdobywaniu wiedzy na zasadach partnerskich.

Szkoła jest wyposażona w pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje. Dobrze przygotowują do matury i do egzaminów zawodowych. Pracują jednocześnie w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gorlic.

 

 

 

Aktualności


godziny pracy sekretariatu w czasie wakacji

 Sekretariat szkoły jest czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek od 9.00 do 12.00 W sprawach pilnych proszę dzwonić. Tel. 502 530 908

Zakończenie roku szkolnego w PBS

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Prywatnej Branżowej Szkole I Stopnia Rozdanie świadectw – 26 czerwca (piątek) klasa Ip o godz. 9.00 klasa II o godz. 9.30 klasa Ig o godz. 10.00 klasa III o godz. 10.30 Obowiązuje strój uroczysty oraz maseczka i rękawiczki.  

geografia kl. Ip PBS

22.06.2020 pon. Ip – geografia Branżowa Szkoła Proszę poniższy temat lekcji wraz zagadnieniami zawartymi w punktach pod tematem wpisać do zeszytu przedmiotowego. Na podstawie zamieszczonej notatki oraz podręcznika lub innych dostępnych źródeł, np. internetowych proszę zapoznać się z poruszaną na tej lekcji problematyką oraz wykonać polecenia zawarte w punkcie 20 oraz…

geografia kl I g PBS

22.06.2020 pon. Ig – geografia Branżowa Szkoła Proszę poniższy temat lekcji wraz zagadnieniami zawartymi w punktach pod tematem wpisać do zeszytu przedmiotowego. Na podstawie zamieszczonej notatki oraz podręcznika lub innych dostępnych źródeł, np. internetowych proszę zapoznać się z poruszaną na tej lekcji problematyką oraz wykonać polecenia zawarte w punkcie 7…

geografia dla klasy Ip PBS 15.06.2020

15.06.2020 pon. Ip – geografia Branżowa Szkoła Proszę poniższy temat lekcji wraz zagadnieniami zawartymi w punktach pod tematem wpisać do zeszytu przedmiotowego. Na podstawie zamieszczonej notatki oraz podręcznika lub innych dostępnych źródeł, np. internetowych proszę zapoznać się z poruszaną na tej lekcji problematyką oraz wykonać polecenia zawarte w punkcie 12 oraz…

geografia dla klasy Ig PBS – 15.06.2020

15.06.2020 pon. Ig – geografia Branżowa Szkoła Proszę poniższy temat lekcji wraz zagadnieniami zawartymi w punktach pod tematem wpisać do zeszytu przedmiotowego. Na podstawie zamieszczonej notatki oraz podręcznika lub innych dostępnych źródeł, np. internetowych proszę zapoznać się z poruszaną na tej lekcji problematyką oraz wykonać polecenia zawarte w punkcie 9…