Prywatne Szkoły

Prywatne Szkoły przy ulicy Kościuszki w Gorlicach

Przyszłość należy do osób posiadających wiedzę.

Szkoły mieszczą się w jednym budynku w Gorlicach przy ul. Kościuszki 30. Budynek jest usytuowany w spokojnej i miłej okolicy, posiada dobre warunki lokalowe . Szkoła zapewnia bezpieczeństwo dla wszystkich. Przyjemna atmosfera szkoły sprzyja zdobywaniu wiedzy na zasadach partnerskich.

Szkoła jest wyposażona w pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje. Dobrze przygotowują do matury i do egzaminów zawodowych. Pracują jednocześnie w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gorlic.

 

 

 

Aktualności


Słuchacze PLOZ – sem. IV

W dniach 11 – 12 czerwca 2021 (piątek, sobota ) zajęcia odbywają się stacjonarnie w szkole. Egzamin z geografii i wos odbędzie się 12 czerwca (sobota) w godz. 10.30 – 14.35 (w szkole). Proszę uzupełnić bieżące i zaległe czesne do dnia 10 czerwca 2021.

Egzaminy w sem. IV PLOZ

28.05.2021 – egzamin z języka polskiego (pisemny i ustny) od 13.00 – 15.25 oraz z języka angielskiego ( pisemny i ustny) od 17.10 – 18.45. 29.05.2021 – egzamin z matematyki (pisemny i ustny) od 9.40 – 11.15. Egzaminy i pozostałe zajęcia (według planu) odbędą się w systemie zdalnym.

Uwaga uczniowie PBS

25.05.2021 (wtorek) klasa II p i II g – zajęcia stacjonarne w szkole. Klasa I – zajęcia zdalne. 27.05.2021 (czwartek) klasa II p i II g  – zajęcia stacjonarne w szkole, klasa I i III zajęcia zdalne. Od dnia 31.05 (poniedziałek) wszystkie klasy pracują stacjonarnie (w szkole).

Uwaga uczniowie PBS

W dniu 24.05.2021 (poniedziałek) zajęcia stacjonarne dla klasy I i III. Od 31.05 br. (poniedziałek) całkowity powrót uczniów do zajęć stacjonarnych (zgodnie z planem lekcji).

Uwaga słuchacze sem. IV PLOZ

Proszę o uzupełnienie wpłat czesnego do 24 maja (za miesiące wcześniejsze),  za m-c czerwiec br. do dnia 10 czerwca.      Egzaminy semestralne w terminie zerowym dla osób chętnych oraz tych, którzy nie zalegają z wpłatami czesnego i terminowo przesłali prace zgodnie z poleceniem nauczyciela, odbędą się zdalnie w dniach 28-29…

Harmonogram powrotu uczniów PBS do nauki stacjonarnej

Od 17 maja br. uczniowie przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (nauka zdalna + stacjonarna). W poniedziałek 17 maja do szkoły przychodzi klasa I i III zgodnie z planem lekcji, klasa II p i II g pracują zdalnie. We wtorek 18 maja przychodzą do szkoły klasy: I, II g…