Prywatne Szkoły

RODO

Home  >>  RODO

Szanowni Państwo

       Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako ,,RODO”).

W związku z powyższym informujemy, że:

  • Administrator danych osobowych to:                                                                                              Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Gorlicach, ul. Kościuszki 30,                                                                                                                         Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia w Gorlicach, ul. Kościuszki 30.

 

Osobą administrującą w imieniu podmiotu jest:                                                                             Marianna Renkiewicz – Bemben – dyrektor szkoły

  1. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych oraz obsługi procesu dydaktycznego i organizacyjno – finansowego szkoły.
  2. Państwa dane są przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy Prawo oświatowe oraz Państwa zgody.
  3. Państwa dane mogą być przekazywane instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
  4. Dane Państwa będą przechowywane przez czas trwania nauki /zatrudnienia w szkole a po tym czasie przez okres niezbędny jak również okres archiwizacji.
  5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia sprzeciwu do dalszego przetwarzania.