Prywatne Szkoły

Rekrutacja do Prywatnej Branżowej Szkoły I Stopnia

Home  >>  Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia  >>  Rekrutacja do Prywatnej Branżowej Szkoły I Stopnia

Rekrutacja do Szkoły Branżowej I Stopnia

na rok szkolny 2022/2023

zawody: sprzedawca , kucharz , fryzjer , cukiernik , piekarz ,                   pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 • Nauka w szkole trwa 3 lata
 • Nauka bezpłatna
 • Kształcenie odbywa się systemem dziennym
 • Szkoła zapewnia praktykę zawodową
 • Uczeń otrzymuje wynagrodzenie za praktykę
 • Wysoka zdawalność egzaminów z kwalifikacji
 • Wszystkie zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w szkole
 • Szkoła wydaje zaświadczenia
 • Szkoła  nie prowadzi rekrutacji elektronicznej

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny

0/502 530 908, 0/ 507 131 510

Informacje i zgłoszenia w sekretariacie szkoły ul. Kościuszki 30

poniedziałek, wtorek, czwartek  w godz. 09.00 – 13.00

Nasza strona internetowa www.plogorlice.pl

Rekrutacja odbywa się od maja do sierpnia każdego roku.

Warunki przyjęcia do szkoły:

 • Do szkoły mogą zostać przyjęci uczniowie po ukończeniu  szkoły podstawowej.

 • Wymagane dokumenty podczas rekrutacji:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
  • Zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach  egzaminu ósmoklasisty
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu
  • dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne
  • podanie  – do pobrania TUTAJ