Prywatne Szkoły

Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia

Home  >>  Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia

Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia

usytuowana w centrum miasta, posiada uprawnienia szkoły publicznej. Kształci w zawodach: sprzedawca, piekarz, cukiernik, kucharz, fryzjer oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców na podstawie umowy o pracę z młodocianym pracownikiem. W ramach tego przygotowania uczeń otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną pracę.

Język obcy nauczany w szkole to język angielski. Są możliwości nauczania innego języka obcego w zależności od potrzeb uczniów. Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową ze stałym łączem internetowym. Szkoła zapewnia podręczniki uczniom do nauki przedmiotów zawodowych.

Nasza strona internetowa: www.plogorlice.pl , Tel. 502 530 908, 507 131 510

Kładziemy duży nacisk na przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, co przekłada się na bardzo wysoką zdawalność tego egzaminu. Uczą u nas młodzi, świetnie przygotowani nauczyciele. Przyznajemy stypendia dla najlepszych uczniów. Gwarantujemy troskę o indywidualność każdego ucznia.
Zapraszamy młodzież, która ukończyła gimnazjum do nauki w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Absolwenci szkoły, którzy chcieliby uzyskać wykształcenie średnie mogą kontynuować naukę w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Zaoczne w Gorlicach, ul. Kościuszki 30.

 

Szkołę ukończyło 300 absolwentów

w latach 2010 - 2019Nauka w Prywatnej Branżowej Szkole I Stopnia

  • Nauka w szkole jest  bezpłatna

  • Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców na podstawie umowy o pracę.

  • Uczniowie mogą korzystać z pomocy stypendialnej lub pomocy doraźnej.