Prywatne Szkoły

Egzaminy semestralne w Prywatnym LO dla Dorosłych Zaocznym

Home  >>  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne  >>  Egzaminy semestralne w Prywatnym LO dla Dorosłych Zaocznym

W ciągu roku szkolnego 2018/2019 sekretariat szkoły jest czynny wtorek, środa i czwartek w godz. 9.00 – 13.00

Harmonogram egzaminów poprawkowych i w terminie dodatkowym – luty 2019

Data przedmiot Godzina

 

14.02

czwartek

informatyka 12.15
15-16.02

piątek/sobota

geografia do ustalenia z egzaminatorem
16.02

sobota

fizyka do ustalenia z egzaminatorem
19.02

wtorek

j. angielski

 

11.00- pisemny + ustny
20.02

środa

chemia 10.40
20.02

środa

historia,

historia i społeczeństwo

11.00
21.02

czwartek

matematyka 9.00 – ustny

10.00 – pisemny+ ustny

21.02

czwartek

j. polski 11.30 – pisemny

12.30 – ustny

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia w wymiarze co najmniej 50% godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu oraz uzyskał oceny bieżące z wypowiedzi ustnej oraz pisemnej w trakcie semestru. W przypadku niedostatecznych ocen bieżących słuchacz jest zobowiązany do napisania pracy kontrolnej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się ustnie. Egzamin z informatyki ma formę zadania praktycznego.