Prywatne Szkoły

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Home  >>  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nauka trwa trzy lata (sześć semestrów) i kształci absolwentów gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej od roku 2015 są przyjmowani na semestr trzeci. Zajęcia odbywają się systemem wieczorowym. Po ukończeniu liceum absolwent ma możliwość przystąpienia do matury w szkole.

Liceum rozpoczęło swoją działalność w 1995r. jako pierwsza niepubliczna szkoła na terenie Gorlic. Posiada uprawnienia szkoły publicznej. Mieści się w centrum miasta, posiada bardzo dobre warunki lokalowe oraz parking dla zmotoryzowanych. Budynek jest usytuowany w spokojnej i miłej okolicy. Szkoła zapewnia słuchaczom bezpieczne warunki nauki. Przyjemna atmosfera sprzyja zdobywaniu wiedzy na zasadach partnerskich. Stawiamy na to co nowoczesne, komputer, języki obce.

Od 1995 roku szkołę opuściło 271 absolwentów. Wielu z nich ukończyło naukę na uczelniach wyższych i uzyskało tytuł magistra. Inni podejmowali naukę w szkołach policealnych i aktualnie pracują w różnych zawodach.

 

 

271 absolwentów

w latach 1995 - 2015

125 maturzystów

w latach 1995 - 2015

 

kadra nauczycielska

Nauczyciele Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych posiadają wysokie kwalifikacje. Dobrze przygotowują do matury. Każdego słuchacza motywują do nauki. Oceniają mądrze i sprawiedliwie. Są życzliwi dla wszystkich słuchaczy, jak również są otwarci na ich zainteresowania.