Prywatne Szkoły

Statut Prywatnej Branżowej Szkoły I Stopnia

Home  >>  Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia  >>  Statut Prywatnej Branżowej Szkoły I Stopnia

Statut

Prywatnej Branżowej Szkoły I Stopnia w Gorlicach

Koncepcja pracy

Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
na rok szkolny 2015/2016

Czytaj więcej

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
na rok szkolny 2015/2016

Czytaj więcej

 

Program wychowawczy

Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
na rok szkolny 2015/2016

Czytaj więcej

Program profilatyczny

Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
na rok szkolny 2015/2016

Czytaj więcej