Prywatne Szkoły

Rekrutacja do Prywatnej ZSZ

Home  >>  Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia  >>  Rekrutacja do Prywatnej ZSZ

W związku z wprowadzeniem reformy oświaty od roku szkolnego 2017/2018 nie będzie prowadzony nabór do klas pierwszych zasadniczych szkół zawodowych, które przekształcą się w 3-letnie branżowe szkoły pierwszego stopnia.

Rekrutacja do Szkoły Branżowej I Stopnia na rok szkolny 2017/18

 • Nauka w szkole trwa 3 lata
 • Nauka bezpłatna
 • Kształcenie odbywa się systemem dziennym
 • Szkoła zapewnia praktykę zawodową
 • Uczeń otrzymuje wynagrodzenie za praktykę
 • Wysoka zdawalność egzaminów z kwalifikacji
 • Wszystkie zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w szkole
 • Szkoła wydaje zaświadczenia
 • Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny

0/502 530 908, 0/18 353 75 19

Informacje i zgłoszenia w sekretariacie szkoły ul. Cicha 4

poniedziałek, wtorek, środa,  w godz. 12.00 – 17.00

Uwaga

W czasie wakacji sekretariat szkoły czynny:

poniedziałek

środa                        od 9.00 – 12.00

czwartek

Nasza strona internetowa www.plogorlice.pl

Od 1 sierpnia 2017 nowa siedziba szkoły

budynek przy ulicy Kościuszki 30 w Gorlicach

(na Zawodziu) naprzeciw poczty

Rekrutacja odbywa się od czerwca do sierpnia każdego roku.

Warunki przyjęcia do szkoły:

 • Do szkoły mogą zostać przyjęci uczniowie po ukończeniu gimnazjum w wieku od 16 do 18 lat.

 • Wymagane dokumenty podczas rekrutacji:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • Zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu
  • dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne
  • podanie  – do pobrania TUTAJ