Prywatne Szkoły

Rekrutacja do Prywatnej Branżowej Szkoły I Stopnia

Home  >>  Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia  >>  Rekrutacja do Prywatnej Branżowej Szkoły I Stopnia

Rekrutacja do Szkoły Branżowej I Stopnia

na rok szkolny 2018/2019

 • Nauka w szkole trwa 3 lata
 • Nauka bezpłatna
 • Kształcenie odbywa się systemem dziennym
 • Szkoła zapewnia praktykę zawodową
 • Uczeń otrzymuje wynagrodzenie za praktykę
 • Wysoka zdawalność egzaminów z kwalifikacji
 • Wszystkie zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w szkole
 • Szkoła wydaje zaświadczenia
 • Szkoła  prowadzi rekrutację elektroniczną

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny

0/502 530 908, 0/ 507 131 510

Informacje i zgłoszenia w sekretariacie szkoły ul. Kościuszki 30

poniedziałek, środa, czwartek  w godz. 09.00 – 14.00

Nasza strona internetowa www.plogorlice.pl

Rekrutacja odbywa się od czerwca do sierpnia każdego roku.

Warunki przyjęcia do szkoły:

 • Do szkoły mogą zostać przyjęci uczniowie po ukończeniu gimnazjum w wieku od 16 do 18 lat.

 • Wymagane dokumenty podczas rekrutacji:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • Zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu
  • dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne
  • podanie  – do pobrania TUTAJ